Nasi uczniowie

W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych, sporządzonym przez czasopismo „Perspektywy”, nasze liceum uzyskuje coraz lepsze wyniki – w roku szkolnym 2014/2015 zajęliśmy 90 miejsce w województwie mazowieckim  i 468 miejsce w Polsce.

W tegorocznej edycji rankingu analizowane były wyniki 2167 liceów ogólnokształcących z całego kraju. Sklasyfikowanych zostało 500 najlepszych szkół.

W rankingu brane były pod uwagę sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych oraz wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych.
Do zestawienia wykorzystano dane
ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół – protokoły Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i protokoły komitetów olimpiad.

Nasi uczniowie są finalistami, laureatami konkursów i olimpiad ogólnopolskich, wojewódzkich, międzypowiatowych i powiatowych.

Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego pozwala naszym absolwentom studiować na najlepszych uczelniach: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, AGH, SGGW, SGH, uniwersytety medyczne, uczelnie mundurowe.